Valná hromada PC Kolová – pozvánka

Pozvánka


Klubový výbor petanque clubu Kolová zve členy na

Valnou hromadu

která se bude konat dne 12.2.2011 od 13,00 hodin v „Kolovské hospodě“


Program valné hromady:
  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti klubu v roce 2010
  3. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2010
  4. Volba klubového výboru, pivo, hostina
  5. Plán činnosti na rok 2011
  6. Rozpočet na rok 2011
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

Na VH se budou vybírat členské příspěvky na rok 2011,příp. úhrd. za brigády 100,-/h. Na VH v roce 2009 byly odsouhlaseny členské příspěvky od roku 2010 na 300,-Kč, zároveň asociace ČAPEK zvedla cenu členské známky na 200,- Kč, tj celkem člen platí 500,-Kč. Členové s nevyrovnanými závazky budou mít pozastavené členství, nebudou požívat výhod člena klubu (startovné včetně turnajů v Kolové, cestovné, atd)


pozvánka k tisku