Valná hromada PC Kolová 2012 – pozvánka

Pozvánka


Klubový výbor petanque clubu Kolová zve členy na

Valnou hromadu

která se bude konat dne 25.2.2012 od 13,30 hodin v „Kolovské hospodě“


Program valné hromady:
  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti klubu v roce 2011
  3. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2011
  4. Plán činnosti na rok 2012
  5. Rozpočet na rok 2012
  6. Diskuse, hostina
  7. Usnesení
  8. Závěr

Na VH se budou vybírat členské příspěvky na rok 2012,příp. úhrd. za brigády 100,-/h. Na VH v roce 2009 byly odsouhlaseny členské příspěvky od roku 2010 na 300,-Kč, zároveň asociace ČAPEK zvedla cenu členské známky na 200,- Kč, tj celkem člen platí 500,-Kč. Členové s nevyrovnanými závazky budou mít pozastavené členství, nebudou požívat výhod člena klubu (startovné včetně turnajů v Kolové, cestovné, atd)


pozvánka k tisku
Zápis z jednání FZK ČAPEK, 11.2.2012