Valná hromada PC Kolová 2013 – pozvánka

Pozvánka


Klubový výbor Petanque clubu Kolová zve členy na

Valnou hromadu

která se bude konat dne 16.2.2013 od 14,00 hodin v předsálí na obci


Oznámení předsedy:

Valná hromada je volební, proto žádáme všechny členy o co možná nejvyšší účast.
Pokud VH nebude usnášeníschopná, tj pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, od 14,30 se koná náhradní VH, kde k přijetí jednotlivých bodů a usnesení postačuje nadpoloviční většina přítomných.


Technická poznámka:
Konzumenty vína a kořalky upozorňuji, že si mohou donést vlastní zdroje (s kelímkama), pivaři si budou kupovat pivo v hospodě, případně vlastní donesené lahváče.
Bude připraveno drobné občerstvení(st.kuch.).
Akce je nekuřácká.