Valná hromada PC Kolová 2015 – pozvánka

Pozvánka


Klubový výbor Petanque clubu Kolová zve členy na

Valnou hromadu (volební)

která se bude konat dne 7.3.2015 od 15,00 hodin v restauraci U Břízků v Karlových Varech


Oznámení předsedy:

Valná hromada je volební, proto žádáme všechny členy o co možná nejvyšší účast.
Pokud VH nebude usnášeníschopná, tj pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, od 15,30 se koná náhradní VH, kde k přijetí jednotlivých bodů a usnesení postačuje nadpoloviční většina přítomných.