Valná hromada PC Kolová 2016 – pozvánka

Pozvánka


Klubový výbor Petanque clubu Kolová zve členy na

Valnou hromadu 2016

která se bude konat dne 20.2.2016 od 15,00 hodin v restauraci U Břízků v Karlových Varech

Oznámení předsedy:

Pokud VH nebude usnášeníschopná, tj pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, od 15,30 se koná náhradní VH, kde k přijetí jednotlivých bodů a usnesení postačuje nadpoloviční většina přítomných.