Členská schůze (valná hromada) PC Kolová 2018 – pozvánka

Pozvánka


Výbor Petanque clubu Kolová zve členy na

členskou schůzi

která se bude konat dne 17. 2. 2018 od 15,00 hodin v předsálí na obecním úřadu Kolová


Program

Na programu je kromě běžné agendy (tj. vyhodnocení roku 2017 a plán na rok 2018) i schvalování nových stanov a s tím související změna statusu klubu na spolek, proto žádáme všechny členy o co možná nejvyšší účast.

Náhradní schůze

Pokud schůze nebude usnášeníschopná, tj. pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, od 15,30 se koná náhradní schůze se stejným programem, kde k přijetí jednotlivých bodů a usnesení postačuje nadpoloviční většina přítomných.