Členská schůze PC Kolová 2019 – pozvánka

Pozvánka


Výbor Petanque clubu Kolová zve členy na

členskou schůzi

která se bude konat dne 24. 2. 2019 od 11,00 hodin v klubovně Jezdeckého klubu Kolová


Program

Na programu je
– vyhodnocení plánu činnosti a hospodaření 2018
– plán činnosti a rozpočet 2019
– informace z fóra zástupců České federace koulových sportů (ČFKS)
– diskuze

Žádáme všechny členy o co možná nejvyšší účast.

Náhradní schůze

Pokud schůze nebude usnášeníschopná, tj. pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, od 11,30 se koná náhradní schůze se stejným programem, kde k přijetí jednotlivých bodů a usnesení postačuje nadpoloviční většina přítomných.