Členská schůze PC Kolová 2020 – pozvánka

Pozvánka


Výbor Petanque clubu Kolová zve členy na

členskou schůzi

která se bude konat dne 9. 2. 2020 od 11,00 hodin v klubovně Jezdeckého klubu Kolová

Program

Na programu je
– vyhodnocení plánu činnosti a hospodaření 2019
– plán činnosti a rozpočet 2020
– diskuze

Žádáme všechny členy o co možná nejvyšší účast.

Náhradní schůze

Pokud schůze nebude usnášeníschopná, tj. pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, od 11,30 se koná náhradní schůze se stejným programem, kde k přijetí jednotlivých bodů a usnesení postačuje nadpoloviční většina přítomných.