XXIV. Kolovská koule ’20 – přesunuto na 4. 7. 2020

a výsledky


Petanque club Kolová si vás dovoluje pozvat na XXIV. ročník turnaje dvojic v petanque

Kolovská koule 2020


Kdy: sobota, 4. července 2020

 • prezence 8:00 – 8:45
 • losování 9:00 – 9:15
 • zahájení 9:30

Kde: areál PC Kolová „U Gubiše“


Systém: dvojice (2×2)

 • základní kola švýcarský system 4 kola (čas.limit), dále 16 KO (bez limitu)

(Kategorie turnaje REGIONAL, vhodný i pro hráče bez licence s nehomologovaným nářadím)


Ceny a trofeje:

 • 1. – 3. místo: poháry + věcné ceny
 • 4. místo: věcná cena

Startovné:

 • 200 Kč / hráč (junioři a vojsko 100 Kč / os.)

Přihlášky:


Orgány turnaje:

ředitel:

(ostatní bude určeno na místě)


Stravování:

 • v ceně startovného oběd
 • dále v bufetu klubu: pochoutky na grilu, teplé i studené alko a nealko nápoje, cukrovinky a slané pochutiny

Ubytování:


Technická poznámka:

 • V závislosti na vývoji situace COVID-19 si pořadatel vyhrazuje právo změnit podmínky účasti.
 • Koule mimo ohraničené hřiště je neplatná (viz čl.37 soutěžního řádu).
 • Účast na celé akci na vlastní nebezpečí; za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci

Kontakt a dotazy:


Srdečně zve a těší se na shledanou v Kolové
Petanque club Kolová