Výroční členská schůze PC Kolová 2021 – oznámení

Z rozhodnutí výboru PC Kolová a vzhledem k vládním opatřením proti šíření nakažlivé choroby se členská schůze spolku PC Kolová letos konat nebude a odkládá se o jeden rok (tj. únor 2022)

Vzhledem k tomu, že uplyne funkční období volenému výboru spolku, prodlužuje se toto automaticky do doby provedení nové volby na odložené členské schůzi.

Pro právní jistotu udělil výbor PC Kolová generální plnou moc k zastupování spolku předsedovi výboru do doby řádné volby výboru.

Dokumenty běžně projednávané a schvalované na členské schůzi (výroční zpráva, účetní uzávěrka) budou založeny jako neschválené.

Výbor Petanque club Kolová z.s.

 Stanovisko legislativně právního odboru ČUS:
„Vyhlášení nouzového stavu a přijatá vládní opatření proti šíření koronaviru (zákaz shromažďování) jsou zcela nepochybně důvodem ospravedlňujícím porušení stanov spolku ohledně četnosti konání valné hromady (jednou ročně). Šíření nakažlivé choroby má rovněž povahu tzv. vyšší moci, tj. mimořádné a nepředvídatelné události, jejíž důsledky (porušení stanov) nemohou být přičítány nikomu k tíži.“