XXVI. Kolovská koule ’22 – foto a výsledky

Foto: https://eu.zonerama.com/pckolova/Album/8612171

nebo stejné na Fotky Google: https://photos.app.goo.gl/HXja285TPzzwtxDs5

Výsledky: http://czechpetanque.cz/turnaj.html?id=1142

Petanque club Kolová si vás dovoluje pozvat na XXVI. ročník turnaje dvojic v petanque

Kolovská koule 2022


Kdy: úterý, 5. července 2022

 • prezence 8:00 – 8:45
 • losování 9:00 – 9:20
 • zahájení 9:30

Kde: areál PC Kolová „U Gubiše“


Systém: dvojice (2×2)

 • základní kola švýcarský system 4 kola (čas.limit), dále 16 KO

(Kategorie turnaje REGIONAL, pro všechny hráče i s nehomologovaným nářadím)


Ceny a trofeje:

 • 1. – 3. místo: poháry + věcné ceny
 • 4. místo: věcná cena

Startovné:

 • 250 Kč / hráč (junioři a vojsko 100 Kč / os.)

Přihlášky:


Orgány turnaje:


Stravování:

 • v ceně startovného oběd
 • dále v bufetu klubu: pochoutky na grilu, teplé i studené alko a nealko nápoje, cukrovinky a slané pochutiny

Ubytování:


Technická poznámka:

 • Každý přihlášený hráč se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením do turnaje každý účastník potvrzuje toto prohlášení:
  • Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí.
  • Za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci.
  • Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat.
  • Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám v areálu a v den konání turnaje.
 • Koule mimo ohraničené hřiště je neplatná (viz čl.37 soutěžního řádu).

Kontakt a dotazy:


Srdečně zve a těší se na shledanou v Kolové
Petanque club Kolová

Plakátek v .pdf