Členská schůze PC Kolová 2023 – pozvánka

Pozvánka


Výbor Petanque clubu Kolová zve členy na

členskou schůzi

která se bude konat dne 11. 3. 2023 v multifunkční hale PC Kolová po předchozí brigádě v areálu

Program

Na programu je
– vyhodnocení plánu činnosti a hospodaření 2022
– plán činnosti a rozpočet 2023
– diskuze

Žádáme všechny členy o co možná nejvyšší účast.

Náhradní schůze

Pokud schůze nebude usnášeníschopná, tj. pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, po 20 minutách se koná náhradní schůze se stejným programem, kde k přijetí jednotlivých bodů a usnesení postačuje nadpoloviční většina přítomných.