výbor

Předsednictvo – výbor klubu


 • Ivo Kacerovský – předseda
  thall@volny.cz
  Kolová čp. 27, 362 14 Kolová
  353 331 438, 723 062 437
 • Jan Imlauf – tajemník
  jimlauf@gmail.com; jan@imlauf.com
  Kocianova 8, 155 00 Praha 5
  608 970 893
 • Miroslav Šplíchal – hospodář
  775 970 604
 • Petr Plucar – zástupce hráčů, župní vedoucí brigád
  776 636 194
 • Karel Rytíř – správce areálu